Din trecutul şi prezentul formatelor de hârtie

Cu toţii folosim des hârtie A4. Poate ştim că această hârtie are dimensiunile (înălţime×lăţime) de 297×210mm, iar raportul dintre dimensiuni e egal cu √2 (radical din 2). De unde oare au apărut aceste numere ciudate?

Prima referire cunoscută la √2 în legătură cu formatul hârtiei A4 a fost făcută de profesorul german Lichtenberg, într-o scrisoare din anul 1794. Lichtenberg scria că formatul hârtiei are "ceva plăcut şi distins", cunoştea raportul de √2 şi-şi întreba corespondentul "de unde vine această formă, pentru că nu pare să fie întâmplătoare".

Ei bine, nici azi nu se ştie dacă acest √2 a fost găsit prin calcul sau printr-o inspiraţie fericită; în orice caz, stabilirea formatelor hârtiei pe baza lui are avantaje practice importante, după cum vom vedea.

I

Formatele de hârtie sunt azi standardizate prin diverse specificaţii ISO, unde se spune că:

– se definesc trei clase de formate: A, B şi C
– oricare-ar fi formatul, raportul dintre înălţime şi lăţime e egal cu √2
– dimensiunile formatelor se exprimă în milimetri, fără zecimale

Clasa A

– are 11 formate (A0, A1, ..., A10)
– formatul A0 are aria de 1m2
– un format inferior ca dimensiuni (de exemplu A4) se obţine prin tăierea în două părţi egale, paralel cu latura cea mai mică, a formatului imediat superior (A3)

Să observăm aşadar că, pornind de la un format superior, obţinem, printr-o tăietură, două bucăţi identice de hârtie de format inferior, fiecare asemenea (în sens geometric) cu el; acest lucru n-ar fi fost posibil în afara raportului de √2! (dacă vă place algebra, vă puteţi destinde urmărind demonstraţia din figura alăturată).

Avantaje practice ale formatului A:
– putem scala imagini de la un format la altul, cu păstrarea proporţiilor
– putem copia la xerox, cu scalare şi fără risipă de spaţiu, două pagini A4 aflate una lângă alta pe înălţime (de exemplu o revistă deschisă, care e astfel un A3), pe o hârtie A4; copiatoarele au un buton A3-->A4, care exact la asta foloseşte
– dacă avem o cutie goală în care a fost hârtie A3, o putem folosi pentru a păstra două teancuri de hârtie A4, ele vor încăpea perfect
– o imprimantă A3 poate imprima şi A4, pe lungime

Clasa B

– are 11 formate (B0, B1, ..., B10)
– se defineşte pe baza formatului A, cu formula: Bn=√[An*A(n-1)] – adică o dimensiune a formatului Bn e dată de media geometrică a dimensiunilor corespunzătoare ale formatelor An şi A(n-1).

Parcă se aude o întrebare: "Dar formula asta de unde-au mai scos-o?!" Răspuns: din nevoi practice: dacă luăm, pentru ilustrare, n=1, formula de mai sus devine: (A1/B1)=(B1/A0), şi asta înseamnă că factorul de scalare a lui A1 la B1 e acelaşi cu factorul de scalare a lui B1 la A0, iar asta simplifică reproducerea documentelor de la o clasă de formate la alta.

Clasa C

– are 11 formate (C0, C1, ..., C10)
– se defineşte pe baza formatelor A şi B, cu formula: Cn=√(An*Bn) – adică o dimensiune a formatului Cn e dată de media geometrică a dimensiunilor corespunzătoare ale formatelor An şi Bn.

Din nou, această formulă trebuie "citită"; ea spune că: 1) formatul C e tot un format de tip √2, ca şi A sau B; 2) o dimensiune a formatului Cn e puţin mai mare decât a lui An şi puţin mai mică decât a lui Bn; prin urmare, formatul C e potrivit pentru plicuri în care se introduc hârtii A, iar B e potrivit pentru plicuri în care se introduc formate C (sau A).

II

Formate de hârtie ISO și dimensiunile lor (lăţime×înălţime, mm)

Clasa A Clasa B Clasa C
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40


Formate de hârtie şi principalele lor utilizări

Format Utilizare
A0, A1 desen tehnic, afişe
A1, A2 flip charts, afişe
A2, A3 desen artistic sau tehnic, ziare
A4 scrisori, reviste, formulare, cataloage, hârtie de scris de uz general şi pentru imprimante, faxuri, copiatoare
A5 carnete de notiţe
A6 carţi poştale, fotografii de atelier
A5, A6, B5, B6 cărţi, plicuri
C4, C5, C6 plicuri pentru formate A4 nepliate (C4), pliate o dată (C5), pliate de două ori (C6)
B4, A3 plicuri
B8, A8 cărţi de joc


Formate de plicuri

Format Dimensiuni (mm) Formatul conţinutului
C6 114×162 A4 pliat de două ori = A6 (scrisorile din secolele trecute)
DL 110×220 A4 pliat de două ori pe lăţime (ca 1/3 A4)
C6/C5 114×229 puţin mai mare decât DL; e folosit de maşinile care pun automat în plicuri facturi scadente, somaţii de plată şi înştiinţări de debit!
C5 162×229 A4 pliat o dată = A5
C4 229×324 A4
C3 324×458 A3
B6 125×176 plic C6
B5 176×250 plic C5
B4 250×353 plic C4
E4 280×400 B4

III

Formatele definite de ISO se mai numesc "formate internaţionale"; ele sunt folosite în toată lumea, cu puţine excepţii – de exemplu Statele Unite, Canada, Japonia unde, prin tradiţii care încă rezistă, se folosesc alte formate, pe care le vom trece în revistă deoarece unele sunt afişate ca opţiuni în driverele imprimantelor:

Format Dimensiuni (mm) Comentarii
Statement 140×216  
Executive 190×254  
Letter 216×279 la fel de răspândit în Statele Unite ca A4 în Europa
Legal 216×356  
Ledger (Tabloid) 279×432 seamănă cu A3
JIS B clasă de formate în Japonia: JIS Bn=[An+A(n+1)]/2

IV

Formate non-standard, cu o utilizare specială

Format Dimensiuni (mm) Comentarii
4A0
2A0
1682×2378
1189×1682
extensii ale lui A0, definite de sistemul german DIN
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
860×1220
610×860
430×610
305×430
215×305
R=Raw.
RAn=105% din aria lui An.
Asigură imprimarea lui An cu margini care pot fi apoi tăiate.
SRA0
SRA1
SRA2
SRA3
SRA4
900×1280
640×900
450×640
320×450
225×320
SR=Supplementary Raw.
SRAn=115% din aria lui An.
Asigură imprimarea lui An cu margini care pot fi apoi tăiate.
A0+ (rolă) 914mm lăţime şi diverse lungimi role de hârtie folosite la imprimantele de format mare
A2+ 458×610 18×24 inch
A3+ (Super A3) 329×483 13×19 inch

#

Dacă tot am amintit mai sus de profesorul Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), să adăugăm că el a fost un remarcabil fizician, scriitor satiric şi autor de aforisme; în 1777, în timpul unor experimente cu descărcări electrice în izolatori, a obţinut pe o suprafaţă plană nişte figuri de electrizare pe care le-a copiat apoi pe o hârtie (bănuim că A4!) folosind o pulbere de sulf şi oxid de plumb; el a devenit astfel un precursor, chiar dacă îndepărtat, al tehnicii electrofotografice – procedeu folosit azi de copiatoarele şi de imprimantele laser pentru formarea şi transpunerea imaginii de pe cilindrul fotosensibil pe hârtie.


Referinţe:
– Dr. Markus Kuhn, International Standard Paper Sizes
– www.papersizes.org, International Paper Sizes & Formats
– Wikipedia, Georg Cristoph Lichtenberg

înapoi la Articole

radical din 2
(C) 2011-2023 Togo Print SRL